plan pentru casa
Idei & Recomandări

Ce este autorizația de construire și cum o poți obține?

Ai visat întotdeauna să ai o căsuță numai a ta, făcută să răspundă celor mai ascunse dorințe ale tale? Și noi! A-ți construi casa înseamnă în primul rând libertate de exprimare și o garanție a calității, deci cine nu și-ar dori asta?

Când mai ai foarte puțin până la împlinirea marelui vis este foarte important să nu te împotmolești în birocrație! Așa că pentru astăzi ne-am documentat și am pregătit un articol despre autorizația de construcție – ce este, la ce ai nevoie de ea și cum o poți obține?

1. Ce este autorizația de construire?

Autorizația de construire este un act care îți oferă în principiu dreptul de a modifica un imobil existent sau de a construi unul nou. Se obține de la Primăria localității unde urmează să se ridice construcția.
Toate construcțiile au nevoie de autorizația de construire, după cum este reglementat în Legea nr 50/1991. Potrivit acestei legi, în urma unei solicitări a proprietarului terenului unde urmează să se ridice construcția sau a imobilului care urmează a fi modificat, și a depunerii unei serii de documente, se va obține autorizația de construcție.

2. Când ai nevoie de autorizație de construire și când nu?

Este obligatorie eliberarea unei autorizații pentru următoarele construcții:

 • Construcții, reconstrucții, consolidări, modificări, extinderi, schimbări de destinație sau de reparare generală a construcțiilor de toate felurile, precum și a instalațiilor aferente acestora cu anumite excepții despre care vom vorbi puțin mai jos;
 • Lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, sau orice alt tip de lucrări făcute pentru monumente istorice;
 • Construcții, reconstrucții, modificări, extinderi, reparări, modernizări și reabilitări privind căi de comunicație, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajării de albii, lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și reabilitare/tehnologizarea celor existente;
 • Împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, pieșe și orice alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
 • Lucrări de foraje și excavări în vederea exploatării de minereu;
 • Lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;
 • Organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote;
 • Lucrări de costrucții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publicem corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;
 • Cimitire noi și extinderi.

DE REȚINUT: Ai nevoie de autorizație de construire pentru orice construcție nouă, reabilitare a uneia vechi, sau anexă! Aici intră și gard, garaj, extinderea casei cu încă o cameră indiferent de viitoarea ei utilizare. Nu uita că și dacă dorești să schimbi destinația unei construcții, de exemplu să transformi (prin construcție/reamenajere majoră) un spațiu comercial în locuință ai nevoie de autorizație de construire!!!

Iar mai jos sunt situațiile în care nu este nevoie de autorizație de construcție:

 • Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
 • Reparații șa împrejurimi, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă nici forma nici materialele folosite;
 • Reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • Zugrăveli și vopsitorii interioare;
 •  Zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • Reparații la instalații interioare, branșamente și racorduri exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele propreietății, montarea sistemelor locale de încălzire a casei și a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • Reparații și înlocuiri de pardoseli;
 • Reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare – tencuieli, placase, altele asemenea, la trotuare, ziduri de sprijin și scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor contructive;
 • Lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalații aferente;
 • Investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor;
 • Foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
 • Lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, dacă au avizul administrației cimitirului.

Ca să rezumăm, nu ai nevoie de autorizație de construcție dacă renovezi, schimbi instalațiile, repari construcții (garduri, porți, verandă), montezi sisteme de încălzire, toate cu marea condiție să nu schimbi aspectul sau volumul clădirii și să folosești în principiu aceleași materiale.

Această schimbare a materialelor poate crea confuzie, așa că ar merita să menționăm: geamurile cu feronerie de lemn pot fi schimbate cu ferestre pvc, se poate pune țiglă metalică pe acoperiș indiferent din ce era făcut anterior, poți schimba tipul de podea (gresie, parchet, mochetă, etc), important este să nu fie o modificare care să poată afecta structura sau dimensiunea clădirii.

3. Cum obții autorizația de construire?

Dosarul se depune la autoritatea competentă, respectiv Primăria localității sau primăria de sector. Acesta trebuie în mod obligatoriu să conțină:

 • Cererea pentru emiterea autorizației;
 • Certificatul de Urbanism emis de primărie;
 • Dovada titlului asupra terenului și/sau construcțiilor;
 • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ;
 • Avizele și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism*;
 • Dovada privind achitarea taxelor legale.

plan pentru casa

Certificatul de urbanism este un act de informare emis de autoritățile locale sau județene care conțin detalii legate de regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data eliberării acestuia. Pentru a-l obține, trebuie depus un dosar care să cuprindă:

 • cerere-tip;
 • planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului (teren/construcție);
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Așa cum am notat puțin mai sus, există situații în care prin certificatul de urbanism se cer avize și/sau acorduri suplimentare. Hai să vedem puțin ce pot fi acestea. În primul rând, pot viza două aspecte: zona este într-un regim de protecție sau are restricții de construire (protecția zonelor naturale, protejarea monumentelor istorice, zone cu trafic aerian, vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu carater militar, drumuri, rețele electrice și de telecomunicații, magistrale de transport de gaze, de produse petroliere, căi ferate și navigabile, cursuri de apă, stații meteo, surse și gospodării de apă, etc).
Astfel, pot fi necesare avize specifice în funcție de restricțiile de construire, avize care se pot obține de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, al Mediului, al Agriculturii sau de la alte organisme ale administrației publice.
De asemenea, există situații în care prin certificatul de urbanism se cere acordul vecinilor pentru construcție. Aceste situații pot fi: clădirea este în vecinătatea unor imobile deja construite și le poate afecta structura, rezistența, fațada sau accesul. În cel de-al doilea caz, aproape inexistent în cazul construcțiilor rezidențiale este acordul cerut pentru producerea de poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații, etc).
În marea majoritate a cazurilor, atunci când construiești o casă cu regim de înălțime decent, nu ai niciun motiv să îți faci griji pentru Certificatul de Urbanism. Acesta afectează de regulă clădirile înalte sau clădirile nerezidențiale.

4. Ce este proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții?

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este extras din proiectul tehnic și se elaborează în conformitate cu informațiile obținute din certificatul de urbanism. Acesta se întocmește de specialiști, iar toate informațiile din cadrul lui sunt însușite și semnate de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.

Specialiștii pot fi:

 • Arhitecți cu diplomă recunoscută de statul român;
 • Ingineri constructori și de instalații;
 • Conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer în construcții (aceștia nu pot face decât proiecte pentru clădiri de importanță redusă care nu se află în zone protejate).

5. În cât timp obții autorizația de construcție?

Conform OUG 50/1991(actualizat 25 iulie 2022) cu adăugirile și modificările ulterioare, autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Ce este însă foarte important de menționat este că dosarul trebuie să conțină și un certificat de urbanism care se emite de Primărie tot în maxim 30 de zile.

Deci planificarea ta trebuie să cuprindă 30 de zile pentru obținerea certificatului de urbanism, la care se adaugă 30 de zile pentru obținerea autorizației de construire efective, deci un total de 60 de zile.

6. Cât este valabilă autorizația de construcție?

Autorizația de construire este valabilă by default 12 luni. În acest timp, trebuie să te apuci de lucru. Nu este obligatoriu să și termini
construcția în acest termen, însă dacă și această etapă se prelungește peste termenul estimat în autorizație, ar putea fi necesar să obții o nouă autorizație.

Totuși, dacă marea majoritate a caracteristicilor clădirii rămân intacte, nu va fi necesar un nou certificat de urbanism, este suficientă o cerere de eliberare a unei noi autorizații de construcție.

plan pentru autorizația de construire

În concluzie, a obține o autorizație de construire este o treabă serioasă și poate părea mult mai complicat decât este. Sfatul nostru este să îți faci un plan pe zile, să te ții de el și să te pregătești moral pentru termenul maxim posibil în care poți obține autorizația, respectiv 60 de zile.
Iar după ce vor fi toate pregătite, nu mai rămâne decât să iei tot entuziasmul și să îl pui la muncă efectivă!

One thought on “Ce este autorizația de construire și cum o poți obține?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *